Quickstart Boom testcentrum
Welkom bij het Boom testcentrum, de online
omgeving waar je de toetsen van Boom test
onderwijs scoort, normeert en analyseert.
Met deze quickstart kun je snel aan de slag.
Quickstart
© Boom uitgevers Amsterdam
Quickstart
Stappenplan
Klik op de stappen voor meer uitleg
Account aanmaken
Koppelen met LAS
Importeer een edeXML
bestand
Importeer gegevens
(Wijzigingen in LAS worden
automatisch
gesynchroniseerd.)
Handmatig medewerker
toevoegen
Handmatig een leerling
toevoegen
Credits om te normeren
Scores invoeren en normeren
Verdiepende analyses maken
Groeigrafieken Boom LVS
maken
Heb je ParnasSys of SchoolOAS? Heb je een ander of geen LAS?
© Boom uitgevers Amsterdam
Quickstart
Account aanmaken
Maak een account aan via www.boomtestcentrum.nl. Gebruik Google
Chrome, Safari of Firefox als browser.
1. Klik rechts in het scherm op ‘Vraag een account aan. Maak per school
of instelling maar één beheerdersaccount aan. Iedere medewerker krijgt
via dit account een eigen inlog.
2. Vul de gegevens van je school of instelling in, de gegevens van de
beheerder en een wachtwoord. De beheerder is iemand binnen jullie
organisatie die alles rondom het Boom testcentrum regelt.
3. Kies de tests die je school of instelling gebruikt en klik op ‘aanvraag
verzenden’.
4. Binnen drie werkdagen ontvang je een bevestigingsmail en kun je
inloggen met je e-mailadres en je wachtwoord.
5. Na je eerste inlog wordt gevraagd de Verwerkersovereenkomst (online)
te ondertekenen. Doe dit binnen drie maanden. Dan voldoet de
verwerking van de leerling-/clientgegevens aan de AVG.
© Boom uitgevers Amsterdam
Stappenplan
Koppelen met LAS
Importeer een edeXML bestand
Quickstart
© Boom uitgevers Amsterdam
Je scoort, normeert en analyseert de afgenomen toetsen in het Boom
testcentrum. Met een UWLR-koppeling (Uitwisseling Leerlinggegevens en
Resultaten) worden de toetsgegevens overgezet naar een LAS.
Leerling-, groeps- en medewerkersgegevens worden elke nacht
gesynchroniseerd op basis van een uniek ID.
De toetsresultaten worden vanuit het Boom testcentrum binnen vijf
minuten overgenomen door je LAS.
1. Vraag via klantenservice@boomtestonderwijs.nl de koppeling aan en
vermeld hierbij je BRIN-nummer.
2. Wacht op reactie van de klantenservice. Heb je SchoolOAS, dan geeft
de klantenservice je verdere uitleg.
3. Heb je ParnasSys? Ga in ParnasSys naar beheer > koppelingen naar de
koppeling Boom testcentrum UWLR’. Klik hierna op ‘afnemenen
‘nieuwe autorisatiesleutel instellen’. Kopieer deze sleutel.
4. Ga in het Boom testcentrum via beheer naar ‘Koppelen met LAS’. Kies
voor ‘ParnasSys UWLR’, check of de Brincode en het schooljaar kloppen
en plak de autorisatiesleutel bij ‘autorisatiesleutel’. De SchoolKey blijft
leeg.
5. Klantenservice keurt de koppeling goed en de gegevens worden
geïmporteerd uit je LAS naar het Boom testcentrum. Ga naar de
volgende stap voor de wijze van importeren.
Koppelen met LAS
Stappenplan
Quickstart
© Boom uitgevers Amsterdam
Gegevens importeren met de UWLR-koppeling
1. Na het maken van de UWLR-koppeling worden gegevens automatisch
geïmporteerd.
2. De gegevens komen in drie tabbladen: Groepen’, Leerkrachten’ en
Leerlingen’. Controleer de gegevens onder elk van deze tabbladen
goed.
3. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden ingedeeld in drie kopjes: nieuw’,
’bestaand’ en ‘niet importeren’. Per categorie kies je hoe de gegevens
worden verwerkt.
Nieuw: namen en gegevens onder deze categorie komen nog niet
voor in het Boom testcentrum en worden geïmporteerd.
Bestaand: deze gegevens worden gekoppeld aan bestaande
gegevens in het Boom testcentrum.
Niet importeren: als je de gegevens onder deze categorie zet,
worden ze niet geïmporteerd in het Boom testcentrum.
4. Klik nadat je alle gegevens gecontroleerd en eventueel aangepast hebt
op ‘Gegevens importeren. Je ziet nu een samenvatting van de import.
Klik nogmaals op ‘Gegevens importeren’ om de import te voltooien.
5. De import is voltooid en de koppeling met je LAS werkt. Iedere nacht
worden de gegevens van je LAS gesynchroniseerd met het Boom
testcentrum.
Stappenplan
Quickstart
© Boom uitgevers Amsterdam
Importeer gegevens via EdeXML
Is er (nog) geen koppeling met jullie LAS mogelijk
1
? Importeer dan gegevens
met een EdeXML-bestand.
1. Maak een EdeXML- bestand (export) aan in jouw leerling-
administratiesysteem (LAS).
2. Klik in het menu via ‘Beheer’ op ‘EdeXML importeren’.
3. Klik op ‘Bladeren’, selecteer het EdeXML bestand en importeer de
gegevens.
4. De gegevens komen in drie tabbladen: Groepen’, Leerkrachten’ en
Leerlingen’. Controleer de gegevens onder elk van deze tabbladen goed.
5. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden ingedeeld in drie kopjes: nieuw’,
’bestaand’ en ‘niet importeren’. Per categorie kies je hoe de gegevens
worden verwerkt.
Nieuw: namen en gegevens onder deze categorie komen nog niet
voor in het Boom testcentrum en worden geïmporteerd.
Bestaand: deze gegevens worden gekoppeld aan bestaande
gegevens in het Boom testcentrum.
Niet importeren: als je de gegevens onder deze categorie zet, worden
ze niet geïmporteerd in het Boom testcentrum.
6. Klik nadat je alle gegevens hebt gecontroleerd op Gegevens importeren’.
Je ziet nu een samenvatting van de import. Klik nogmaals op ‘Gegevens
importeren’ om de import te voltooien.
1. Er is een koppeling met ParnasSys en SchoolOAS. Binnenkort is er ook een koppeling met ESIS.
Stappenplan
Quickstart
© Boom uitgevers Amsterdam
*Heb je een koppeling met je LAS, dan worden de medewerkers
automatisch geïmporteerd. Heb je geen koppeling
1
, dan kun je
medewerkers handmatig toevoegen.
1. Ga bovenin je scherm naar ‘Beheer’ en klik op ‘Medewerkers
beheren’.
2. Klik rechts in het scherm op de knop ‘Medewerker toevoegen’.
3. Vul de gegevens van de medewerker in en vink de rol(len) van de
medewerker aan.
*Kies bij het veld Actiefvoor ‘Ja’.
4. Rechts in het scherm wijs je de groepen aan de medewerker toe (als je
deze groepen hebt aangemaakt). De medewerker ziet alleen de
leerlingen van die groepen en de medewerker ziet de leerlingen die hij
of zij zelf heeft toegevoegd.
5. Klik op ‘Medewerker toevoegen’ en de medewerker ontvangt de
inloggegevens in haar of zijn mail en kan direct aan de slag.
Handmatig een medewerker toevoegen
Stappenplan
1. Er is een koppeling met ParnasSys en SchoolOAS. Binnenkort is er ook een koppeling met ESIS.