Het Boom testcentrum is het online testplatform waar u de COTAPP afneemt en normeert.

Het Boom testcentrum is het online testplatform waar u de COTAPP afneemt en normeert. In het testcentrum worden de scores automatisch berekend en genormeerd. Na afloop van de testafname heeft u direct beschikking over de COTAPP-rapportage. Het rapport geeft een gedetailleerd beeld van het cognitieve profiel van een kind. De uitkomsten kunt u stapsgewijs vertalen naar concrete aanbevelingen voor passende begeleiding of geven aanleiding voor verder diagnostisch onderzoek bij vermoedens van een ontwikkelingsstoornis.

Basisrapportage en Specialistische rapportage

Bij de automatisch gegenereerde COTAPP-rapportage is er onderscheid tussen de Basisrapportage en de Specialistische rapportage. De Basisrapportage is begrijpelijk voor ouders en leerkrachten, waardoor de professional de uitkomst van de test gemakkelijk kan toelichten aan de betrokkenen. De Specialistische rapportage is bedoeld als toevoeging op de Basisrapportage en kan worden geïnterpreteerd door een neuropsychologisch onderlegde professional. Op de pagina met aanvullende materialen kunt u een voorbeeld van de Basisrapportage en de Specialistische rapportage bekijken.