De kwalificatie-eisen

De COTAPP is gemakkelijk af te nemen door een behandelaar of testassistent. Hiervoor is een SKJ-registratie met onderliggend minimaal een mbo-opleiding testassistent vereist. De interpretatie van de Basisrapportage vereist een SKJ-registratie met onder liggend minimaal hbo-opleidingsniveau en minimaal een halfjaar ervaring in de interpretatie van neuropsychologisch testonderzoek bij kinderen en jeugdigen.

In geval van een lager kwalificatieniveau (bijvoorbeeld mbo testassistent met SKJ-registratie) kan de interpretatie gedaan worden onder supervisie van minimaal een GZ-psycholoog. De Specialistische rapportage is als toevoeging op de Basisrapportage te gebruiken en wordt idealiter geïnterpreteerd en toegelicht aan betrokkenen door (minimaal) een GZ-psycholoog met ruime ervaring (minimaal 1 jaar) op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek. In het geval van een lager kwalificatieniveau kan in een dakpanconstructie gewerkt worden met supervisie door minimaal een GZ-psycholoog met bovengenoemde ervaring.