Het Boom testcentrum is het online testplatform waar u de COTAPP afneemt en normeert. In het Boom testcentrum worden de scores automatisch berekend tijdens de testafname, waardoor u alleen nog de juiste normgroep hoeft te selecteren om de overzichtelijke en eenduidig te interpreteren COTAPP-rapportage te genereren.

 

Basisrapportage en Specialistische rapportage

Bij de automatisch gegenereerde COTAPP-rapportage is er onderscheid tussen de Basisrapportage en de Specialistische rapportage. De Basisrapportage is begrijpelijk voor ouders en leerkrachten, waardoor de professional de uitkomst van de test gemakkelijk kan toelichten aan de betrokkenen. De Specialistische rapportage is bedoeld als toevoeging op de Basisrapportage en kan worden geïnterpreteerd door een neuropsychologisch onderlegde professional. Op de pagina met aanvullende materialen kunt u een voorbeeld van de Basisrapportage en de Specialistische rapportage bekijken.